Thursday, 29 November 2012

Prinsip Rekaan dalam PSV

Harmoni

Tindak balas tampak di dalam alam dan karya seni yang menyepadukan unsur-unsur seni seperti garisan, warna, rupa, bentuk, jalinan dan ruang.Susunan atau ulangan unsur-unsur seni mengikut cara yang tertentu. Harmoni tidak wujud jika ada ciri-ciri yang bercanggah.

Harmoni mewujudkan keselesaan, kesesuaian, keseragaman, ketenangan dan kesatuan.

Harmoni di alam sekeliling



harmoni merupakan anugerah tuhan yang paling berharga kepada manusia dan seluruh ciptaanNya supaya dapat hidup selesa dan tenang.

 
Harmoni warna, jalinan dan bentuk


Harmoni warna pergerakan


Harmoni warna dan susunan pokok

  
Harmoni pada benda-benda buatan manusia

 
Harmoni pada corak tradisional

harmoni ulangan motif dan pola motif












Harmoni dalam karya seni
Bagaimana harmoni diaplikasikan dalam karya seni

Kontra

Wujud unsur seni yang bertentangan antara satu sama lainCiri-ciri :a. Mempunyai kaitan dengan fokusb. Mempunyai ciri-ciri bertentanganc. Memberi penumpuan dan penegasan4. Mengelakkan kebosanan

Kontra pada benda-benda alam
 
kontra pada objek buatan manusia

kontra pada barangan kraf



kontra dalam karya seni visual





Penegasan

sesuatu unsur yang menarik perhatian dan memberi tumpuan yang ketara kepada sesuatu objek.


Fungsi Penegasan

* Menjadi fokus atau tumpuan* Menarik perhatian* Mengelakkan kebosanan

Kajian penegasan pada karya seni

Kajian penegasan pada alam semulajad
i 

Penegasan pada alam haiwan


Penegasan pada benda buatan manusia


Penegasan dalam kegiatan Seni Visual
 
bentuk yg lain

 
arah yg berlainan

 
saiz yg berlainan


jenis yang berbeza

Imbangan

* padan dan tidak berat sebelah

imbangan dapat dilihat dari beberapa aspek
 
imbangan saiz


imbangan jarak/ ruang


 
imbangan bentuk

 
imbangan rupa

 
imbangan warna

 
imbangan jalinan

 
imbangan tidak simetri

 
imbangan simetri dalam kerja-kerja mencorak


Pergerakan dan Irama

Keadaan sesuatu benda yang tidak diam atau yang sentiasa bergetar, bergoyang, bergegar, berayun, memancar, bersinar, berpusing dan sebagainya.

 

pergerakan dan irama di alam sekeliling
 

pergerakan dan irama dalam karya seni visual



pergerakan dalam karya seni
 


pergerakan melalui garisan



pergerakan melalui objek



pergerakan rupa



pergerakan jalinan



pergerakan ruang



pergerakan warna




Kepelbagaian

keadaan kombinasi pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam suatu gubahanhasil daripada perlanjutan, gayaan dan kontra dalam penggunaan unsur seni dan prinsip rekaan. kepelbagaian digunakan untuk menimbulkan nilai estetika yang tidak membosankan. kepelbagaian juga boleh menimbulkan kontra.




kepelbagaian dalam kehidupan seharian
 


kepelbgaian di sekeliling kita



kepelbagaian dalam karya seni visual



Kesatuan

wujud pada suatu gubahan yang semua unsur di dalamnya sama tema atau idea.kesatuan di alam sekeliling


kesatuan pada benda buatan manusia


kesatuan rupa


kesatuan corak


kesatuan warna




Fungsi Kesatuana. Menghasilkan karya yang lebih lengkap, teratur dan sempurnab. Menimbulkan suasana yang tenteram dan selesa